Петата изложба от проекта на СГХГ "Място за срещи. Изложби и дискусии в едно общо пространство" е на младия скулптор Весел Танев. Тук публикуваме текст на Яна Костова, куратор на изложбата:

В първата си самостоятелна изложба Весел Танев показа не само скулптурите си, а и процеса на тяхното създаване (чрез снимки и подготвителни чертежи). Особено любопитно беше представянето на неговата уеб-страница, както и демонстрацията на 3D програма, която многократно улеснява модулирането на работите му.
Произведенията на Весел Танев на пръв поглед са близки до изкуството на индустралните скулптори от първата четвърт на ХХ в. като Наум Габо, Хулио Гонзалес, Калдер и други. За разлика от тях обаче, неговата скулптура не използва езика на промишленото производство за да изобразява природни форми и душевни състояния. Тя не подражава на човека и природата, а се дистанцира напълно от тях. Неговите работи биха могли да се нарекат по-скоро апотеоз на индустриалното производство и принципите на механиката.
Весел Танев използва в работата си готови универсални промишлени елементи, но те не влизат в определението ready-made. Готовият елемент при него не се превръща в самостоен символ, той остава верен на утилитарното си предназначение (винтът има само конструктивна роля).
Прецизността и устойчивостта на работите са търсен принцип в работите на Весел Танев. Композицията при тях изхожда от потенциалното механично движение, което обаче е блокирано още в своята изходна фаза. Художникът не прави кинетична скулптура, но работите му съдържат силна вътрешна динамика. Те подсказват действие, умишлено създават илюзорна възможност за протичане на механичен процес, доколкото целят да разкажат за машината. В тези работи присъства наративен елемент. Авторът разкрива с тях своята страст към механиката, дългите часове в детството, прекарани в тайно разглобяване на часовници и велосипеди. За него обаче е важно да бъде използвано понятието "скулптура" в качеството й на обект на изкуството. Затова той не създава самоцелно действащи механизми, а художествени обекти, които само пресъздават и възпяват принципите на механиката.
Весел Танев работи с високотехнологични материали като месинг, фосфорен бронз, неръждаема стомана, текстолит. Неговите работи напомнят продукти на индустриалния дизайн. Изпълнението им се базира на точни предварителни проекти. Идеята на художника е всяка скулптура да се разглежда едновременно и като умален макет на произведение с монументални размери. Особеното при този автор е, че той залага не на уникалността на авторовото изпълнение, а именно на "техническата възпроизводимост", която предлагат новите технологии. Ролята на артиста тук е изцяло концептуална, водеща е идеята.
Така Весел Танев свежда своите скулптури до няколко основни модела, подобно на принципите в промишленото производство. Той не се свени да гледа на своите работи колкото като на произведение на изкуството, толкова и като на пазарен продукт, работен по поръчка на клиента.
Затова и в заглавията на работите не е търсен никакъв лиризъм. Те са още една препратка към серийното производство (№ 104021, Модел А, В, С и т.н.)