Социална/поетична реалност е заглавието на изложба - живопис, която беше открита на 9 април в Националния изложбен център на ул. "Шипка" 6. Тук публикуваме словото на Станислав Памукчиев, произнесено на откриването на изложбата:

В противоречивата динамика на развитието на съвременното изкуство на територията на живописта се появиха нови артикулации, които проблематично отвориха рамката на картината, преформулираха нейното специфично пластическо битие.
СБХ (ръководството на секция "Живопис") се опитва в своята изложбена програма да следва тези процеси, да дава възможност те да доказват своята жизненост и актуалност, да провокира полемика в усложнения разговор за живописта. През последните години бяха реализирани редица изложби, които посочваха промените в художествените средства, навлизането и усвояването на нови пластични и концептуални кодове и идиоми. "Граници на живописта", "Формално - неформално", "ЖивописНО", "Ахрома", "Автор - Формат", "Цвят и хартия", "10х5х3" посочваха основно формалните граници на определен проблем.
За разлика от тях, изложбата "Социална/ поетична реалност" се обръща към съдържателния пласт на творбата, като проблематизира, без да конфронтира два полярни аспекта на артистичната реакция към света, който обитаваме, и към света на идеите, на нашите фикции, утопии и поетични видения.
Основен импулс е появата на нова социална живопис, като алтернатива на развитието на чисто пластическите артикулации и като болезнена чувствителност спрямо променящата се социална среда.
В хода на подготовката на изложбата се оказа, че конфликтната граница е не толкова между социално и поетично, а по-скоро между културно и контракултурно поведение. В този смисъл изложбата полага остри проблеми, които ще провокират колегиалния разговор и нашата естетическа, нравствена и социална чувствителност.
Изложбата е съставена след предварителна селекция и покана на автори, които достатъчно ясно изразяват проблематиката. Отговорност за селекцията има ръководството на секция "Живопис" и изкуствоведите Искра Траянова и Свилен Стефанов, които в последните години са доказали с проектите си и с теоретичните си разработки интереса си към процесите в съвременната българска живопис. Организаторите си дават ясно сметка, че предложената селекция не може да покрие в този обем много широко заложените граници на проблема. Далече са от идеята за съставяне на топ листа от имена и всякакви класификации.