На 24 април от 16 часа в Евро-Българския културен център ще се проведе семинарът "Художникът като предприемач" под мотото "Към по-добри възможности за визуалните артисти от България". Програмата на семинара включва лекционна и дискусионна част, в които ще се обсъждат въпроси, свързани с планирането на творческата кариера, изискванията на художествения пазар, писането и управлението на проекти и др.
Проявата е организирана по българо-холандския проект "ABC" и е свободно достъпна за всички желаещи.

К