Културен коктейл


Поредният скандал с министъра

Номинациите за Аскеер 2004
Изложбата Автобиографично на Греди Асса в НХГ
Новото издание на Митът за Одисей на Тончо Жечев
Сборникът Десекуларизацията на света, Владимир Теохаров
Кой посочи 11 май за празник на солунските братя?, Георги Гемиджиев
Пазар за българските филми, Светла Иванова
Джойс: популяризацията, Ирина Илиева
Изложби във виенската Албертина

Музиката в Програма Христо Ботев на БНР