40 дни без Христо Градечлиев

Христо Градечлиев пишеше "Останалото е суша" с мисълта за един-единствен читател - своята внучка Анна. Той се смути и изненада, когато ние, първите прелистили този прекрасен ръкопис, настояхме да го видим отпечатан в отделна книга. Уви, това няма да се случи приживе на незабравимия художник на "Култура"...
Позволяваме си да представим първите страници на "Останалото е суша", както и самия финал на книгата. И скърбим.


К