Интерпретации в дърво
На 6 април в криптата на храм-паметника "Александър Невски" се откри изложбата "Християнски символи - Храмът. Интерпретации в дърво". Представят се художници, завършили специалност "Дърворезба" в НХА: Роберт Цанев, Камен Симов, Николай Златанов и Иван Пиронков. Те са обмислили концепция за изобразяване на знаците за сакралност в пластичността на дървото. Традиционният материал, използван в българския възрожденски храм - в иконостасите и иконите, сега е възприел нови интерпретации, обвързани с различните творчески индивидуалности.
Произведенията на Иван Пиронков, наречени "Отражение", са пространствено инсталирани и обособяват свой "храм". Върху дървени плоскости художникът е нарисувал двустранно фигури на светци, но на мястото на главите като ореоли са разположени огледала. В тях всеки зрител може да види отражението на собственото си лице и душа... Тялото е представено като храм, като търсене на Бога в човека.
Своите "Апостоли" Камен Симов е представил като две срещуположни колони, разграничени цветово - едната в кафяво, а другата - светла. Върху колоните са изрязани човешки фигури, чиито пластични форми напомнят орнаменти от възрожденската дърворезба. Фигурите са обобщени, главите са разработени детайлно, ритмуващи се еднакво и в двете пластики.
Паното на Николай Златанов "Серафим" включва фрагмент на човешки очи, поставени върху кръстообразна форма, оцветена в бяло. Интересен е подходът към работата като замисъл и в индивидуалното отношение към избрания мотив. Двете колони на същия автор се казват "Царски двери". Скулптурните форми са изчистени и символизират вратата към храма, преход от един свят към друг. Колоната, символ на дървото на живота, свързва горния и долния свят, човешкото и божественото.
Релефите на Роберт Цанев "Сътворението", "Апокриф" и "Път към храма" са концептуално свързани и предават виждането на художника за създаването на света. Той използва графично изрязани геометрични елементи, взети от представите на езическия свят за сакрално място. В центъра на втората работа като отделен детайл е изобразено око, символизиращо познанието. Стълби, водещи към условно предадена врата, насочват към храма.
На Роберт Цанев е и пластиката "Храм", която представлява конструкция, завършваща с кръст, знакът на разпятието. Тук може би е заложен принципът на изграждане на църковния иконостас, който завършва с кръст във венчилката - символ на божественото.
Произведенията в тази изложба представляват отделни фрагменти от храм и носят своя оригинална идея и художествен смисъл. Авторите са избрали описаните символи като отправна точка за разсъждения и изобразителна интерпретация в своите творби, използвайки цвят и пластика в дърво. Те прилагат различни и индивидуални подходи, като изразяват откритията си в контекста на отделянето на свещеността на пространството.

Вероника Якимова