На 26 април т.г. в Американския център се състоя видеоразговор с американския учен Крейг Калхун, автор на публикуваната и на български "Критическа социална теория. Култура, история и предизвикателството на различието" (превод Константин Янакиев, ИК "Критика и хуманизъм", С., 2003). От българска страна участваха Димитри Гинев, Деян Деянов, Антоанета Колева (директор на издателството) и др.
Крейг Калхун е професор по социология и история в Нюйоркския университет и председател на влиятелния американски Изследователски съвет по социология, пропагандиращ интердисциплинарната социология в международната общност. Проф. Калхун развива и Центъра за транскултурни проучвания в Чикаго, той е редактор на "Теория на социологията", изданието на Американската социологическа асоциация, автор на няколко книги и 80-тина научни статии и есета. Представителна част от видеоразговора на проф. Калхун с български хуманитаристи и социални теоретици очаквайте в следващ брой на "Култура".

М.Б.