Честито!

Иван Павлов е новият председател на Съюза на българските филмови дейци, реши отчетно-изборното събрание на 30 април. Той замени Михаил Мелтев, изкарал уставните два мандата. Бе избран и нов управителен съвет на СБФД. Негови членове са: Божидар Петков, Борис Нешев, Христо Тотев, Гергана Даковска, Димитър Дерелиев, Иван Дечев, Константин Занков, Мария Статулова, Михаил Мелтев, Мадлен Радичева, Маргарит Николов, Пенчо Кунчев, Стоян Дуков.
През последните години режисьорът Иван Павлов бе председател на "Филмаутор" - позиция, която той освободи във връзка със заемането на новия пост. Операторът Венец Димитров времено ще изпълнява длъжността председател на УС до изборното събрание на "Филмаутор" догодина.
Успешна работа на новоизбраните!

К