Гурецки за себе си
Да композираш е ужасно лична работа: преодоляваш затрудненията, печелиш знания, решаваш нещата в определен порядък, търсиш определен метод за конструирането на новата пиеса. Това е важно. Трябва да избереш пътя си, трябва да хванеш собствената пътека измежду неизброими възможности.
Какво правя аз?
В миналото измислих и изработих детайлизирани рамки за моите пиеси. Приготвих и описах всичко преди още да съм композирал творбата. Това започна от Първата ми симфония; също в Scontri, Монолози, Елементи представих различни начини за структуриране на пиесите. По-късно вече знаех: имах техника и тогава останалите идеи влизаха в нея... Нека да го кажа по този начин: вие, учените, искате да знаете твърде много. Разбира се, важно е да се знае как е конструирана пиесата и как е била направена. Но по-късно този механизъм, тази архитектура изобщо престава да бъде важна; композиторът мисли за формите, в които музиката му ще бъде излята...
Музиката започва със звука. Той винаги се основава на някои музикални асоциации, на музикална тема или на структура. Сега е много модно да се казва, че няма теми, но те продължават да съществуват. Навремето аз дори третирах 12-тонова серия като тема. Когато композирам, винаги започвам с представянето на известен порядък. Имам много неща, приготвени много, много преди да започна да композирам пиесата. Така аз съм изследвал и анализирал възможностите, които мога да постигна с моя материал. Много пиеси, върху които съм работил, останаха недовършени. Само съм подредил материала за тях...
Мисля, че хората винаги ще изпитват необходимост от музика и нейната важност зависи единствено от това дали знаят как да я получават. Всеки човек има нужда да се подготви как "да употребява" музиката. И не само музиката - също и литературата, картината, скулптурата, филма... Тарковски казваше, че изкуството е молитва. Това е нещо, на което и аз наблягам. Но е трудно да се разбере: трябва да узрееш за тази мисъл. Много хора мислят, че молитва е да "рецитираш Аве Мария" - но някой може да рецитира "Аве Мария" много пъти и това да не е молитва. Оливие Месиен каза по време на среща в Катовице, че той е човек на молитвата. Но какво прави той? Той пише своите ноти и слуша своите птици. И това трябва да е молитва?

Откъси от интервюта на Гурецки