Изборът на "Култура"


Джеймс Джойс
Одисей
Превод от английски Иглика Василева
ИК Фама, С., 2004
Цена 39,90 лева

Бел.ред. В следващ брой на вестника четете разговор с Иглика Василева.