Хенрик Миколай Гурецки

Дати и произведения

Разговор по телефона,
Маня Попова

Гурецки за себе си