10 години Архив за средновековна философия и култура
Свитък Х на списанието "Архив за средновековна философия и култура" и 10-годишнината от неговото излизане през 1994 г. бяха отбелязани със скромно тържество в зала 45 на СУ "Св. Климент Охридски" на 11 май. Водещ беше доц. Олег Георгиев, а професорите Цочо Бояджиев и Георги Каприев и доцент Калин Янакиев разказаха вкратце за началото на българската школа по философска медиевистика, за старта на списанието и за издаването на текстове от латинското и византийското Средновековие в "Bibliotheca Christiana". Направеното е внушително: само в "Архив"-а са публикувани 100 научни статии и съобщения, 32 превода и 4 рецензии. Редно е да отбележим, че то е извършено върху изцяло гол терен. Напълно оправдано и без излишна скромност издателите Цочо Бояджиев, Георги Каприев и Андреас Шпеер (съиздател от 1996 г.) заявяват: "Ние като издатели на 'Архив'-а нямаме никакви основания да сме недоволни от постигнатото досега. Случаят е тъкмо в обратното..." От думите им не следва обаче, че те ще се задоволят с постигнатото, напротив: "От настоящата година изданието си поставя още по-далечни цели. Първата конференция на Мрежата на философските списания в югоизточноевропейския регион през август 2003 г. определи 'Архив'-а като едно от четирите специализирани списания, които следва да оказват въздействие и оттатък 'регионалната' си положеност. Зад това се крие намерението да се концентрира работата на специалистите от югоизточноевропейския регион в по-големия европейски контекст и да бъдат интегрирани в активен диалог със западноевропейските колеги."
Можем само да пожелаем на вече десетилетния Архив за средновековна философия и култура успех. В неговото достигане, прочее, не е нужно да се съмняваме: досегашната история на българската философско-медиевистична школа показва, че всички заявени от нея намерения не остават само в етапа на голата фраза, но се превръщат и в реални резултати - нещо, което всички непредубедени могат да видят с очите си.

К