СЕМ избра генерален директор на БНТ. Изборът (на проф. Емил Владков) за пореден път постави поне три проблема:
- За непрозрачността на решенията на този регулатор. На обществото бе съобщено кои са кандидатите, кои са допуснати до втори тур и колко души са гласували за победителя. Обяснения за мотиви, критерии, цели са спомен от НСРТ, днес СЕМ се е втвърдил и се държи като едновремешния Комитет за телевизия и радио.
- За диалогичността на регулатора. Мнението на работещите - в мислената да става обществена - медия е добре да бъде чуто не защото трябва да е решаващо. Добре е да бъде чуто, защото без атмосфера на колегиалност и разбирателство между ръководство и подчинени никоя, дори и частната, медия не може да функционира пълноценно.
- За фигурата на генералния директор. Кога регулаторът ще започне да я мисли като фигура едновременно творческа и събираща доверието на обществото и на специализираната медийна гилдия.

К