Културен коктейл


СЕМ избра генерален директор на БНТ
Рекордни продажби на Одисей от Джеймс Джойс
Отворено писмо до Николай Петев, Невена Стефанова

Годишнини на българската журналистика
10 години Архив за средновековна философия и култура
Среща с колекционера на българско изкуство Хуго Вутен
Дойна Пауляну за Балчик в румънската живопис, Керанка Далакманска
Между полумесеца и петолъчката, Евгения Троева-Григорова
Навъсените малки ирландци, Мариана Христова

Курсове по културен мениджмънт
Българо-холандски семинар - програма
Национални Чехови дни - програма
Музиката в Програма Христо Ботев на БНР