Отскоро зала "България" съчета функциите си на място за музика с това да представя и пластични изкуства. В галерията, вписана в цилиндрично по форма пространство, се влиза от входа за филхармонията, разположен на ул. "Г. Бенковски".
Третата по ред изложба, населила галерията, е на пет млади художници - Митьо Митев, Георги Великов, Дончо Дончев, Павлин Пенчев и Тодор Маринов. Въпреки че са завършили неотдавна висшето си образование в НХА и Великотърновския университет, те вече представят произведения, които се отличават с характерен творчески облик и оригинални хрумвания. Повечето от авторите са учили дърворезба, но в тази изложба са показали разнообразни произведения - пластики в метал и дърво, живопис и рисунки.
Особен интерес представляват металопластиките на Георги Великов, дали живот на купчина старо желязо, стояло доскоро ненужно на селския двор. От вили, мотики, сърпове и стари вериги са се появили чудни животни - морско конче, котка, петел...
Двете пана от дърво на Митьо Митев "Форми" и "Вграждане" представляват продължение на дърворезбените ни традиции, но с нови средства, оригинални форми и виждане. Първите му опити в бронз в класицистичен дух показват добро владеене на материала и композицията.
Дончо Дончев се е представил с няколко пастелни рисунки, но истински достойнства притежават дървопластиките му "Козел" и "Бик", изработени от слепени парчета дърво.
Произведенията на петимата художници са много искрени, много чисти и много български. Приказните сюжети на Тодор Маринов и изящните женски фигури на Павлин Пенчев допълват общото топло усещане от изложбата, в която обединяващ е интересът към земята.

С. П.