Конкурс
Националният куклено-театрален фестивал "Михаил Лъкатник", град Ямбол, обявява
литературен конкурс
за написване на пиеса-приказка за куклен театър:


а) оригинален авторски текст;
б) драматизация по класическа приказка;
в) текст за образователен спектакъл.

Ще бъдат присъдени наградите:
За оригинален текст: I награда - 800 лв.; II награда - 500 лв.; III награда - 250 лв.
За драматизация: първа награда - 400 лв.
Текст за образователен спектакъл - 400 лв.
Специална награда на името на Стефан Чирпанлиев, осигурена от дружеството на писателите - Ямбол.

Конкурсните пиеси трябва да бъдат нови - непубликувани и непоставяни на сцена до края на сезон 2004.
Пиесите се изпращат в 4 екземпляра на адрес:
Ямбол 8600, ул. "Жорж Папазов" 1, Държавен куклен театър, за конкурса "Михаил Лъкатник".
Срок за предаване на пиесите - 1 ноември 2004 г.