Участие на телевизиите във филмовото производство бе темата на конференцията, проведена на 30 май в рамките на 9-ия фестивал на европейските копродукции. В зала "Мати'Д" присъстваха представители на телевизии от Великобритания, Албания и България, филмови продуценти, режисьори, журналисти. Специален гост бе Катарина Нес, ръководител на "TV broadcasting" към програмата "Медиа плюс", а модератор - проф. Владимир Игнатовски. Той изказа мнение, че нещата не са така сложни и "парите ни чакат, само трябва да се наведем и да ги вземем". След което официално оповести откриването на бюро "Медиа България" с ръководител Камен Балкански. След кратко приземяване (медийният експерт Иво Драганов представи ситуацията с филмопроизводството у нас през последните 15 години), думата бе дадена на чуждестранните гости. Всички те изтъкнаха огромното значение на програмата "Медиа плюс". Италианският продуцент Фернандо Гиа призна, че копродукцията е най-удобната форма на филмопроизводство в Европа, въпреки съпътстващите творчески ограничения.
Дарън Бендер от Канал 4 разкри, че британските телевизии имат най-голям интерес към копродуциране на проекти с бюджет под 1 милион евро, а френският продуцент Фабрис Гюез, гост на фестивала с филма си "Водка лимон", изтъкна първостепенната роля на Евроимаж във всяко отношение. Генералният директор на Албанската национална телевизия Юли Пепо разкри начина на финансиране на последния му филм "Звездичка", също включен в програмата на фестивала. Най-сетне се стигна до същността на конференцията - Катарина Нес надлежно представи методите на работа в "TV broadcasting" към "Медиа плюс" чрез показване на различни таблици и схеми. Всичко вървеше към щастливия си финал, думата взе българският продуцент Росица Вълканова и безкомпромисно обясни защо родните филми не могат да участват в поделянето на хубавата баница с късмети на "Медиа плюс". Става дума за това, че БНТ държи изцяло правата на произведените филми за неограничен период от време и изобщо не може да се мисли за предварителни откупки; у нас пари за т.нар. film development не се дават, а от "Медиа плюс" искат доказана субсидия поне за 50 % от бюджета и т.н. Оттук насетне останалите родни гости можеха единствено да се съгласят, че "проблемите ни са изцяло вътрешни и дано с влизането в ЕС те да бъдат решени"...

Олег Константинов