Статия за Вера Мутафчиева като писателка и научна изследователка бе публикувана в последния брой на лондонското списание "Artists Without Frontiers" ("Писатели без граници"), което се разпространява в цял свят. Неин автор е Здравка Евтимова, член на едноименната организация от България. Текстът е част от проекта "Бележити творци на българското слово", в който Евтимова ще представи и Валери Петров, Ивайло Петров, Константин Павлов, Иван Динков, Антон Дончев и други писатели както в книжния, така и в електронния вариант на изданието http://magazine.artistswithoutfrontiers.com.