Велико славословие

Традицията световноизвестен български басов глас да посвети сили и време на православното българско пеене се продължава и в най-новия компактдиск на "Гега Ню", в който главните действащи лица са 28-годишният Орлин Анастасов и хорът "Св. Седмочисленици", който под ръководството на Димитър Григоров в последните години последователно и амбициозно печели територии повече в чужбина, отколкото тук.
В звукоиздателската практика ортодоксалната музика е постоянно присъствие, обусловено от интереса по отношение на нейното пресъздаване. Досега хоровете, които я "правеха", по принцип бяха хорове, за които тази материя е просто поредната задача, а не обект на постоянно, всекидневно, търпеливо отстояване на вековни традиции в черковното пеене. Хорът при църквата "Свети Седмочисленици", както се знае, всяка неделя пее богослужебно, а техните ръководители (Димитър и Снежана Григорови - диригентът и хормайсторът) "копаят" непрекъснато и търсят да чуят персоналния звук на хора в една толкова специфична материя. Това търсене извънредно много се усеща в изданието, което е обект на настоящия текст. И го прави уникално. Защото досега практиката е налагала гласа на певеца върху фона на едно хорово пеене, което изпълнява песнопенията в изпълнителския маниер, присъщ за светското художествено творчество. А тук звукът, звукоизвличането, словонанасянето действително издигат внушенията на храма, въвеждат ни в изконната духовност на православното пеене. То е не само автентично; то е хипнотизиращо, въздействащо, дълбоко и възвишено, същевременно. В тази акустична среда младият бас се вмества деликатно, но и ярко, с автентично чувство и още по-автентично присъствие - издигайки се не над, а из своите пеещи събратя. Гласът му е разположен в меката тишина на изначалната звукова материя и по този начин придобива онази благословена смиреност, до която можем да стигнем само при искрена молитва. Тази автентичност се дължи очевидно и на музикалния продуцент на записите, всеизвестния вокален педагог Георги Делиганев, и на тонрежисьора Георги Недялков. Но Анастасов не се задоволява само с достигане на молитвеността в пеенето си. Продължението в неговите търсения променя тембъра и начина на звукоизвличане при всяко едно от песнопенията. Постига не характер изобщо, постига спецификата на всяка една от тези свещени песни! Две от тях се издават за първи път - "Блажен муж" на Павел Чесноков и "Нине отпущаеши" на Александър Архангелски заедно с най-известни творби на Гречанинов, Добри Христов, Петър Динев, Григорий Любимов, Василий Зиновиев и Апостол Николаев-Струмски.
Въздействието от музиката се допълва и от съдържанието на книжното тяло, в което текстовете на творбите са отпечатани на черковен, на оригинален, на български и на английски език, което безспорно увеличава стойността на изданието. А въвеждащият текст от русенския митрополит Неофит, посветен на това свято дело, потвърждава неговата уникална стойност. Компактдиска Орлин Анастасов посвещава на 90-годишнината на великия български певец Борис Христов.

Екатерина ДочеваВградени
ноти


Orthodox Chants
Orlin Anastassov

The Seven Saints Choir
Dimitar Grigorov, Conductor
2004, Gega New