Meeting point
Ситуация от всекидневието. Място, където на всеки се е случвало да бъде. Чакането като очакване, като копнеж, като психологическо изживяване, част от живота. Всичко това е обект на документиране и изследване в двуканалната видеоинсталация "Unrendered" (DVD, 18'16"). Калин Серапионов е заснел познатото действие през 2001 г. на "Meeting point" - място за срещи на централната гара в Цюрих, Швейцария. През 2002 г. работата е представяна на престижното Европейско биенале за съвременно изкуство Manifesta 4 във Франкфурт на Майн, Германия. От 28 май до 20 юни тя може да бъде видяна в АТА център/ Институт за съвременно изкуство, София.
Мащабното "разгръщане" на видеото под ъгъл върху две стени създава усещането за реална триизмерна среда, при което зрителят е поставен едновременно в положение, подобно на чакащите, и на страничен наблюдател. В първия случай той стои на едно място, пристъпва от крак на крак, гледа в една точка или разсеяно наоколо като участниците във видеото, но в същото време може да наблюдава действието от достатъчна дистанция, за да види и осмисли нещата по друг начин, да съпреживее очакването на "главните действащи лица".
Видеоинсталацията "Unrendered" показва реални, необработени кадри от специфичната среда на случване. На двете стени се прожектират различни моменти от действието, като понякога те сменят местата си. Леко забавеният ритъм на движението и откъслечният звук, който се появява за кратко с различна интензивност, създават усещането за особена магичност на представената ситуация. В нея са включени случайни хора, които дори не подозират, че са герои във видеофилм. Те са на различна възраст, от различен пол и раса, но в един момент се оказват обединени в пространството и свързани в преживяването. Ние наблюдаваме техните жестове и погледи, не можем да прочетем мислите им, но ставаме съпричастни с тяхното нетърпение, отегчението им или удоволствието, което изпитват, когато се срещнат с този, когото очакват. Изолираното представяне на непрестанното действие, постоянното неконтролируемо движение, извадено от естествената му среда и поставено в друга, навеждат на различни размисли и обобщения. Калин Серапионов ни предоставя възможността да спрем погледа си върху нещо, което едва ли бихме забелязали иначе. Да анализираме едно обичайно действие, което обаче може да бъде натоварено с по-дълбоки смисли...

Светла Петкова