Картареску в София
На 3 юни т.г. в БТА бе представен романът на Мирча Картареску "Ослепително. Лявото крило" (превод от румънски доц. д-р Иван Станков, издателство "Парадокс"). 47-годишният Картареску е смятан за най-стойностната фигура от своето литературно поколение и най-превежданият днес румънски писател в чужбина, "жив класик" (вж. есето му "Европа има формата на моя мозък" в бр. 23 от т.г. на "Култура").
В София той заяви, че неговият "тотален" роман (предстои преводът и на другите две части) фактически представлява карта на континента Картареску; че "Ослепително" е поезия под формата на роман, но не и лирическа проза; че авторът извлича естествената поезия на множество научни съчинения; че след като в гимназиалните учебници фигурира глава за постмодернизма, няма какво толкова да се интересуваме от него (докторатът на писателя е върху румънската версия на постмодернизма); че той е по-отговорен в своята мисия в сравнение с литературния си учител Томас Пинчън, но не и по-даровит; че балканските писатели страдат от западната рецепция, която няма друга традиция, освен да ги чете като "екзотични"; че - по подобие на латиноамериканския бум от 60-те - предстои бум и на нашите литератури, стига авторите от региона да са "по-малко гениални" и "по-солидарни" помежду си; че присъединяването ни към европейските структури има смисъл дотолкова, доколкото ценностите, които ние принесем в тях, ни бъдат върнати обновени; че етосът на балканския писател е по-чист, защото се е развивал на свобода и в полусянка - в сравнение със западните жанрови рецепти кое как следва да се пише за повече пари; че ние трябва да осъзнаем, че сме "Византия след Византия"; че балканските писатели са задължени единствено на преводачите си, които се държат като родители-закрилници на нашите литератури и ако ги изпъдят през вратата на някое западно издателство, те ще влязат през прозореца...
Прекрасно е човек да види действително успял писател, който да не се казва Паулу Коелю...

М.Б.