Даровете на лозницата
Повечето посветени на алкохола български (рекламни) произведения мигновено предизвикват гадене, докато енциклопедия "Виното" на Ясен Бориславов ("Труд") създава ведрина и спокойствие. Разликата, предполагам, се дължи на готовността да виждаш културните измерения на скъпоценната напитка, да представяш производството и употребата на вино като направа и обмен на жизнен смисъл.
А Ясен Бориславов е умен и умел както в ригидния експертен дискурс, така и в слога, поощрен от най-нежните и слабо доловими различия между конкретните сортове вина. И може би точно способността на автора да разширява поетичния изказ е най-ясният знак, че познава тайните на виното и ги споделя изчерпателно с нас.
"Виното и неговите цивилизации", "Виноцентричен поглед към българската история, "Ренесансовата етика и естетика на виното", "Анатомия и физиология на виното", "Дегустацията - правила и аксесоари", "География на виното", "Български винарски региони и изби" са дяловете в енциклопедията - и в тях може да бъде открита всякаква специализирана информация. Радост обаче провокира дълбокият литературен фон, който Ясен Бориславов рисува на виното; фон, в който се реят свещените сенки на Бокачо, Чосър, Рабле, Шекспир, Хайям... Извънредно забавни са и историйките на лозаро-винарския печат и въздържателското движение у нас: "Перник. На 13 септ. познатиять нетрезвеникь, механикъть Ивановь, разоставень сь жена си, въодушевень се явява при нея, ранява я и се самоубива." (сп. Борба с алкоолизма", кн. VII-VIII, 1929).
Енциклопедията не би била същата, ако художникът на "Култура" Людмил Веселинов не беше разгънал най-уместните визуални обеми, в които да се лее текстът, ако не беше напипал най-точното им ритмуване, ако не беше изискал финасовата щедрост на издателите... В резултат българска енциклопедия "Виното" приятно балансира между художественото произведение и рекламния продукт - и то във време, в което мнозинството такива книги са или кич, или авангард...

В "Пророчествата" на Леонардо да Винчи четем: "Виното е хубаво, но водата остава". И да, и не. Все пак виното е небето на небцето. И тази разточителна книга ни го показва.

М.Б.