Въпрос от редакцията. За да съпроводи в последния му път един от най-големите българи, държавата изпрати заместник-министър. Защото министърът-музикант не знае кой е Гяуров? Защото не го обича? Или е бил зает с писане на псалми?