От семинара
Кукленото изкуство в новите обществени условия

Мамо, а при нас дойде и Баба Коледа!,
Аве Иванова
Из наредбата на гръцкото
Министерство на образованието и науката