Две книги за държавата и правата
Лоик Вакан.
Затворите на
нищетата
,
Здравка Калайджиева

Роналд Дуоркин.
Да се отнасяме към
правата сериозно
,
Деяна Марчева