Том I от "Избрано"-то на Мераб Мамардашвили съдържа "Въведение във философията", "Анализът на съзнанието в трудовете на Маркс", "Превърнатите форми. За необходимостта от ирационални изрази", "Класическият и некласическият идеали за рационалност" и "Европейската отговорност".
Според бележката на съставителя Деян Деянов "Класическа и некласическа рационалност" цели реабилитацията на полузабравения Мамардашвили от 70-те години, през които той търси шансовете на разума в некласическата рационалност и през които се очертава проблематиката на неговата "некласическа онтология на ума", както и цели да се разбие интерпретационното клише "Мераб, както и Сократ, не е бил човек на писаното слово" (Жан-Пиер Вернан). Том I представя произведения, публикувани или подготвени за публикация от самия автор, но хронологията им не е спазена умишлено в полза на читателя. Изданието е снабдено с послеслов на Деян Деянов под заглавие "Мамардашвили и европейската философия на ХХ век" и приложението "По пътя към некласическото пространство на мисълта" от Емил Григоров. Преводачи на философското "инакомислие" на Мамардашвили в тома са Андрей Райчев, Майя Грекова, Ива Илиева, Емил Григоров и Нина Николова, техен научен редактор е Лиляна Деянова.
Една бележка под линия от послеслова на Деян Деянов пояснява за непосветените значението на публикуваните в тома текстове: "(...) влиянието на Мамардашвили - както върху учениците му, така и върху самата форма на философстване от Москва до София и от Рига до Тбилиси - трудно може да бъде преувеличено и е сравнимо с влиянието на Фуко в Западна Европа по същото оново време" (70-те години - бел.ред.). Защото - другаде споменава Деянов - Мамардашвили критикува съветската идеологическа държава като симптом на кризата в самата модерност.

М.Б.


Повече за изданието - в следващ брой на "Култура".