Културен коктейл


По повод Йордан Ефтимов, Марин Бодаков
Теоретизацията на социализма, Димитри Гинев

Излезе том І от Избрано на Мераб Мамардашвили
Номинации за националната награда Христо Г. Данов 2004
Кръгла маса Диалози с Чехов. 100 години по-късно, Людмил Димитров
Първо международно биенале на съвременното изкуство, Светла Петкова
Театър на голия охлюв в НБУ, Станимир Панайотов
Филмът След утрешния ден, Благой Д. Иванов
Българска композиция, препоръчана за излъчване в Париж

Музика в Програма Христо Ботев на БНР