Изборът на "Култура"


Мераб К. Мамардашвили
Избрано, том I
Класическа и некласическа рационалност
Съставител Деян Деянов
Превод от руски Андрей Райчев, Майя Грекова, Ива Илиева, Емил Григоров, Нина Николова
Научен редактор Лиляна Деянова
Издателство Изток-Запад
Цена 12 лева