По повод романа Изгонване от ада
на Роберт Менасе

Изгонените от ада и напусналите историята,
Майя Разбойникова-Фратева

Разговор с писателя в София