Знанието като обещание
За такова знание разказва Ангел В. Ангелов в "Читанки за напреднали" - разговор на Морис Фадел, в който изследователят и Ирина Генова представят своето съставителство на томовете "Следистории на изкуството" и "Разказвайки образа" ("Култура" своевременно е оповестявала тази крепка в теоретичен и образователен план тяхна инициатива). "'Защо определени образи ми въздействат?' е въпросът, който определя интереса ми от времето, преди той да стане професионален. Убедена съм, че този въпрос се отнася до човешкия опит и граници", споделя на финала на беседата Генова. Разговорът с двамата изследователи сияе от трудна простота. Или повишава аз-а на читателя на "Следва", списанието за университетска култура на НБУ.
Друг основен за двойния (8&9) брой текст е статията на Боян Манчев "Застиналият живот и мъртвата природа. Образът и крайността", в която ученият фино опонира на вкамененото мнение, че "ужасяващото, чудовищно събитие, или цезура на всяко събитие - Аушвиц, е непредставим, немислим". И Манчев поема по мъчния път отвъд мълчанието. В дял "Визии" четем още "Жул Паскин и Америка" от Мария Василева и "Парижките музеи", лекция от Чавдар Попов. В дял "В кадър" е публикувана взривната статия "Москва, обиталище на абсурда" от нашата колега Геновева Димитрова (вкусен баланс между наука и белетристика), както и работата по филмов анализ на студентката Фани Георгиева под заглавие "Властелинът на зрителската истерия". Публикуван е и преводът на рецензия за филма "Толстолоб" на възпитаника на кинодепартамента на НБУ Валери Милев, отпечатана в специализирано американско списание. В дял "Първи стъпки в превода" четем опитите на Ирен Владикин-Гитева върху стихотворенията на Висенте Салинас. В дял "Музика за хамелеони" четем Ариана де Лука "За изразителността и възприемането на рокмузиката", Емануил А. Видински с "Импровизацията като съ-творене" и Серхио Давила с "Първопроходците". В дял "Авансцена" четем Аглика Стефанова с "Персонажът в българската драматургия на 90-те". В дял "Наследства" четем Емил Димитров с "Юбилейната книга: начин на направа". В дял "Архив" четем Надежда Александрова с "(Да) мислим (ли) за вярата си?" и проф. Димитър Михалчев със "Съвременната наука и религията" (дали Ричард Рорти не изнесе публична лекция в НБУ на същата тема години по-късно?). В броя са включени и текстове на Лора Шумкова, Веселина Василева, Дария Паунова, Йордан Ефтимов, Ася Алексиева, Бистра Маркова. Самата книжка (дизайн Надежда Олег Ляхова!) представя фотографии на Лиляна Дворянова и Мариела Киселкова.
И пак ще цитирам Ангел Ангелов: знанието може да преследва и въодушевление. Според мен "Следва" е част от пътя към тази цел.

М.Б.