На 12 юни ни напусна художникът

Кирил Гюлеметов
(1938-2004)

Завършил графика при Веселин Стайков, през целия си живот той следва избрания творчески път. Дълги години е художествен редактор в издателство "Български художник". Създава графичния дизайн на множество монографии, научна, художествена и детска литература. Неговата книга за деца "Жабокът рицар" (1988 г.) ще остане един от най-очарователните примери в българската детска библиотека с оригиналия текст и акварели на автора. Кирил Гюлеметов създава офорти, гравюра на дърво, суха игла, които се отличават с висока прецизност. По тази причина той често е канен да прави отпечатъци на гравюри от стари плочи от XIX и началото на XX в., за да ги върне към нов живот. В началото на 90-те художникът работи много за оформянето и подреждането на графичния кабинет в СГХГ.
Отдаден на своята професия, Кирил Гюлеметов до последно работи гравюри за различни издания. В историята на българската култура той ще остане с високата си графична култура, човешката и колегиалната си щедрост.


К