Опазване на българския език

Отново и пак думи, думи, думи!,
Вера Мутафчиева

Извлечение от Проект за
Закон за българския език