Непубликувана вътрешна рецензия на Боян Пенев
за Големанов от Ст. Л. Костов

Ст. Л. Костов. Министър Големанов, комедия в 4 действия.
Прочетох с голяма досада тая безсмислена и безсъдържателна пиеса. Напразно е наречена комедия: в нея няма никакъв комизм. Всяка страница свидетелствува, че авторът не притежава вкус за истински, художествен комизм. Написана е несръчно, грубо, в публицистичен стил, без каквато и да е духовитост. Нито в съдържанието има нещо интересно и значително, нито пък формата се отличава с някакви художествени качества. За психологически характеристики, за типични образи и дума не може да става - всички лица се изразяват еднакво и са еднакво лишени от индивидуални черти и жизненост. Желанието на автора е да ги представи колкото е възможно по-противни и чудовищни, - и те действително изглеждат такива - но не като носители на известни нравствени качества, а като грубо създадени образи. Излишно е да се разглежда тая изцяло несполучлива пиеса като драматично произведение - да се дири в нея развитие на действие, драматизм в характери и положения. Отначало докрай владее убийствена монотонност в израза и изложението - все едни и същи лица, които разговарят и постъпват по един и същи начин в продължение на цели четири непоносимо дълги, съвсем неинтересни действия. Авторът не е успял да се издигне дори до хумора и шеговитостта на една най-обикновена фарсова сцена. Естествено, с тия средства, с които разполага, той не би постигнал никакъв художествен ефект - и, без съмнение, сторил е голяма грешка, като си е въобразил, че може да създаде едно литературно произведение. Повърхностната и наивна мисъл, що го е ръководила, баналностите, които пълнят пиесата, могат да разчитат само на вкуса - или на безвкусието - на един съвсем примитивен зрител или читател.
Моето мнение е, че произведението на г. Костова не заслужва да бъде поставено на сцената на Народния театър, както не заслужват това и многото други оригинални произведения, които се поставиха на сцената - не по моя вина, разбира се.

15.ХI.1920.

Боян Пенев