Алманахът за литература и изкуство "Света гора", издание на едноименното Сдружение на литературни дейци във Велико Търново, вече достигна своя брой Д (или 5 по обичайната номерация). Изданието бива публикувано с подкрепата на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", община Велико Търново и базираните в града издателства "ПИК", "Faber", "Слово" и "Абагар". Негов главен редактор е Сава Василев, а Владимир Шумелов и Радослав Радев са редактори на "Света гора".
Със своите близо 400 страници брой Д гарантира приятно и продължително четене. В него успешно са представени било автори с търновска жилка в паметта си (като Ани Илков и Емил Андреев), било автори с реално търновско всекидневие, било искрени радетели на идеята, че точно Търново никога не е бил провинция. Понеже по стечение на обстоятелствата познавам културната ситуация в (старо)престолнината, мога да заявя, че "Света гора" показва преобладаващата там представа що е важна българска литература, а тази представа е плътна, своеобразна, разслоена. Със самочувствие.
Искам специално да откроя дял "Юбилеи", в който с дълбоко разбиране са чествани акад. Иван Радев (от Радослав Радев), Йордан Вълчев (от Иван Радев), Патриарх Евтимий Търновски (от Мария Ст. Чулова), Стефан Стамболов (от Симеон Симеонов), Владимир Василев (от Любен Петков), П.К.Яворов (от Николай Димитров), Елин Пелин (от Мира Душкова), Анчо Калоянов (от Антония Велкова-Гайдарджиева) и др. Приятно впечатление оставя и предизвикващия завист с мащабите си книжовен преглед.
Радвам се на брой Д, защото дори появата му при нас е знак, че литературната общност във Велико Търново иска да влезе в нови културни обращения...

М.Б.