След като през февруари тази година живописецът Цветомир Асенов подреди 20 свои платна и пастели в българския културен център "Дом Витгенщайн" във Виена, наскоро той взе участие и в Международните дни на живописта в Париж (10-15 юни) по покана на сп. "Who's who in International Art".
Цветомир Асенов е сред онези български художници, които са познати повече по света, отколкото в страната си. Канен е за участие в парижкия салон и в различни международни търгове за изкуство. Правил е изложби във Франция, Испания, Италия, Германия, САЩ.
Въпреки че е завършил ландшафтна архитектура, Цветомир Асенов се отдава изцяло на живописта. Чрез нея той изразява своето преклонение към френската живописна школа на модернизма. Неговият ироничен и аналитичен поглед към света са отразени ясно в произведенията му. Платната са изпълнени с множество герои - живи и динамични в своите състояния. Главна цел на живописеца е да предаде именно състоянието на персонажите, които почти винаги са от женски пол. Рисува лицата и фигурите им в различни ракурси, използвайки принципите на кубизма за съчетаване на различни гледни точки към обекта. Но тази деформация се отнася основно за телата на изобразените, докато за лицата им е характерно обобщението и синтеза. В някои творби художникът достига почти до абстрактна изчистеност в геометричните отношения на формите, но винаги е явна връзката с реалния свят. Един от основните изразни компоненти в платната на Асенов е колоритът - наситен и контрастен, той винаги е носител на присъщото за тях поетично, вглъбено настроение.
Въпреки и на пръв поглед да изглежда, че картините са изпълнени схематично, всъщност това се дължи на добре балансираната и строго изведена композиция, съчетана с изразителната динамика на образите. Именно в това се състои особената магичност и живото чувство, които се излъчват от платната на Цветомир Асенов.

С. П.