Николай Янакиев се подведе по една лоша мода и навърши 50 години през юни. По този повод бе открита изложбата му "Вариации в цвят" в галерия "Райко Алексиев". Става дума за юбилейна изява на художник, подредил над 50 самостоятелни изложби фактически по целия свят, което автоматично предполага някаква антологичност на сегашната. Действително, Янакиев демонстрира достатъчно много платна, представящи онова, което се е превърнало в негов запазен знак. Става дума за фаворизирането на цветовата структура, през която се гради цялостната композиция и се задават смисловите характеристики. Новият цикъл "Време" демонстрира търсения в същата посока, но дава да се забележи движение към по-категорични цветови обобщения, към укротяване на общата полихромност за сметка на едно вътрешно усложняване на цвета. Така се сменя посоката на внушението, водеща става не експанзията, а вглъбението. Най-категорично това се вижда в работата "Между деня и нощта II". Там самоограничението по посока на яркостта е постигнало много висока степен, без обаче да се преминава към монохромност в какъвто и да е смисъл. Акцентът е поставен върху деликатния нюанс, върху трудно забележимия вътрешен преход, върху релефното наслагване на колорита. Тук Николай Янакиев не просто мисли чрез цвета, но и прави самия цвят да мисли. Ако тази работа не е само един експеримент (а няколко неща в залата подсказват, че не е), тогава това ново измерение е най-радостният подарък, който художникът поднася за своя юбилей и на публиката, и на самия себе си.

Георги Каприев