Изложба на подкрепени книги
По инициатива на Главно управление на архивите при Министерския съвет в лицето на Атанас Атанасов и Националния дарителски фонд "13 века България" в лицето на Кин Стоянов на 25 юни т.г. в изложбената зала на "Московска" 5 бе открита експозицията "Книги, подпомогнати от Фонд '13 века България'". (Тя остава дар за Архива.)
Ползвам случая да припомня, че взискателният подбор на подкрепените от Фонда прекрасни, но непечеливши издания се дължи на Издателския съвет, включващ Вера Мутафчиева, Виолета Миланова, Димитър Коруджиев и Кин Стоянов. Именно този значим подбор мотивира появата на много от подпомогнатите книги в рецензии на "Култура", както и в "Избор"-а на нашия вестник.

М.Б.