Смърт чрез учебник
Навръх Еньовден на нарочна пресконференция бе огласена следната декларация:
Съюзът на българските художници изразява загриженост, че действащите в момента нормативни документи за оценяване на учебници и учебни помагала не могат да осигурят адекватна оценка на илюстрацията и графичния дизайн.
При съвременната еволюция на информационни технологии единствената книга, която задължително стига до всички деца, е учебникът. Съвременният учебник е специфичен продукт, при който илюстрация и графичен дизайн са неразделна част от съдържанието и методиката. Този синтез може да се осъществи само от висококвалифицирани специалисти и резултатът от тяхната работа следва да бъде оценяван от експерти на съответното ниво.
През последните години Съюзът на българските художници (СБХ) нееднократно е декларирал своята съпричастност към изключително важния проблем и е предлагал на Министерството на образованието и науката (МОН) да използва творческия потенциал на колегията в създаването на ясни, професионално изработени критерии и ясна технология на оценяване.
За съжаление МОН не прояви добрата воля за реално сътрудничество. Въпреки официално поетите ангажименти за създаване на ново поколение български учебници се забелязва тенденция в подценяване на участието на наши специалисти в оценяването, което от година на година все повече се формализира. При действащата процедура е невъзможно да бъдат избрани най-добрите проекти за учебници.
Това реално застрашава успеха на реформата в българското образование.
Възможността учебници и помагала със съмнителни качества да бъдат допуснати в системата на образованието ще постави цели поколения в неравностойно положение като бъдещи граждани на обединена Европа.
При създалата се ситуация СБХ, като обществено отговорна институция със 100-годишна история, няма моралното право да участва в легитимирането на една очевидна манипулация.
СБХ официално оттегля своите членове от участие в процедурата.
Морален ангажимент и граждански дълг на СБХ е да даде възможност на широката общественост, въпреки съществуващата ситуация, да се запознае с реалните постижения в създаването на учебници и учебни помагала. За целта СБХ ще организира ежегодни изложби "Изкуство на книгата" със специален раздел "Учебници и учебни помагала".

Повечето от излъчените от пресконференцията послания напълно съвпадаха с вече оповестените пред "Култура" професионални мнения на Тоня Горанова, Цвятко Остоич и Борислав Кьосев (вж. кръглата маса "Гневни художници срещу учебникарския хаос", бр. 44, 28 ноември м.г.).
След добавените от художници и академични преподаватели новости в ескалацията на проблема не мога да не подкрепя и емоционалното твърдение на илюстратора Венелин Вълканов, според когото "действащата в момента наредба за оценка на учебниците е не грешна - тя е вредна".
(И по-добре професионално-емоционални, отколкото продиктувани единствено от пазарния интерес изказвания...)
За днешните убийства в София медиите съобщават незабавно, заяви на пресконференцията Тоня Горанова. Не така обаче стои ситуацията с убийството на образованието у нас чрез боклукчиви учебници. След 10-ина години ще осъзнаем, че въпросното убийство е факт, но то се случва тихо точно сега, пред очите ни, продължи известната художничка.
И никой не се интересува от него.

М.Б.