Честито!

Смесеният хор Проф. Васил Арнаудов от Русе, се завърна от ХХ юбилеен международен хоров фестивал в Ниш, Сърбия. Под диригентството на Драгомир Йосифов са били изпълнени творби от Якобус Галус, Франсис Пуленк, Джузепе Верди, Любомир Пипков и Иван Спасов. Съставът спечели две от най-важните отличия на форума - наградата "за експресивно изпълнение и изключителна интерпретация" и Голямата награда на град Ниш за най-популярен хор на фестивала.

К