Честито!

За да отбележи своя 50-годишен юбилей, скулпторът Иван Русев вдъхна живот на пространството под галерия "Кръг+" със своята композиция "50 колони". Подземието разтвори за пръв път пред зрители мащабната си площ, сред която в хладен полумрак са потънали колоните-вибрации. Странно как тези отломки камък могат да предизвикат по такъв неповторим начин мисълта, въображението, усещанията... Колоните на Иван Русев са символи едновременно на материалното и на безплътното, изграждат вглъбен мистичен свят.
Настоящата изложба е явно продължение на миналогодишната експозиция на Иван Русев в Националната художествена галерия. Художникът следва концепцията си за изграждане на скулптурна цялост от множество енергийно свързани компоненти. Той ги осмисля като единен ансамбъл, в който активна роля играят и пространството, и светлината, и звукът. Отделни мраморни парчета са обработени като колони с нарязани, вибриращи силуети - високи и стройни или ниски и плътни. Понякога колоните се извисяват самостоятелно, друг път са обединени в групи с общ "капител". Други "ядра" са образувани от отломъци с различни очертания - фино паяжинни, прорязани от малки дупчици и вдлъбнатини като мистериозни реликви, проядени от времето.
Пътят през изложбата сякаш преминава през различни нива, през пространствени и времеви слоеве, за да ни върне към първоначалото, към чистотата и спокойствието. На входа на подземието, осветен от дневната светлина, ни посреща стройният силует на първата колона. След което невидима нишка сякаш ни повежда от единични, извисяващи се скулптури, към по-мащабни енергийни ядра, образувани от групи колони и отломки. В началото на най-голямата зала е поставена празна маса - самотен знак на уединението, на разговора със себе си, едновременно на затварянето и отварянето към другите. Един от компонентите, изграждащи цялостта на скулптурната композиция, са музикалните трептения на звуковия фон - фини (от леко почукване по мрамор) или кънтящи (от грубата работа с каменоделски машини). Разположени в сумрака на помещенията, колоните са осветени отгоре от ниско спуснати над тях лампи. Някои от отломките запълват ниши по стените, осветени от процеждаща се дневна светлина.
Изложбата изгражда измерение, смълчано сред грубия градеж на стени, които би трябвало да го ограничават. Всъщност подземното пространство на галерия "Кръг+" му дава очертания, то е неделима част от цялото, наречено "50 колони".
Подходът на Иван Русев към скулптурната форма е уникален - той промени усещането за материалност, придаде й различна плътност, натовари я със символика, даде й философски измерения...

Светла Петкова