В чест на Анна Николова

Наскоро прочетох в анотация към друга една подобна книга малко ироничната бележка, че напоследък имало нещо като бум в издаването на юбилейни сборници. Сигурно и в научната книжнина има моди, тенденции и синусоиди, но преди всичко има традиции. Традицията да се почете по този начин една заслужила академична фигура по повод кръгла годишнина е много стара и утвърдена в цял свят, включително и у нас, а в съвременната ни ситуация, струва ми се, този бум, ако го има, се дължи и на един естествен факт - зрелостта на едно поколение от учени и преподаватели, което не би могло да притежава ореола на основоположниците и техните близки ученици, нито пък е имало шанса и желанието да върви по леките и сигурни пътища към себеутвърждаване; поколение, което е имало често сложна съдба и понякога е трябвало с дискретно достойнство и дистанциран стоицизъм да отстоява себе си и своите занимания, поколение, на което сме безкрайно задължени и си струва да положим усилието да заявим своята признателност и чувство за свързаност с подобаващ жест. Такъв жест е юбилейният сборник "Cultura animi. Изследвания в чест на Анна Николова", който дава среща на автори от различни области и академични среди, свързани с доц. д-р Анна Николова и разнородните й интереси и изяви като дългогодишен преподавател по римска литература и култура и по средновековна латинистика, като преводач на Сенека и св. Августин, като учител и колега, чието вдъхновяващо присъствие в Alma mater събра впечатляващ брой съпричастни от различни поколения и на страниците на книгата, и на честването на 17 юни в Аулата на СУ. В настроението на празника, а и в самите текстове се долавя както сериозност и респект, така и топлота... И може би ценното в него е това, че той подхваща една достопочтена академична традиция и същевременно й придава малко по-различен дух. Днес за нас като съставители и автори е трудно, а и едва ли е безусловно необходимо, да следваме плътно традицията в нейните строги и задължаващи очертания. Сборникът е огледало на повода и на човека, на когото е посветен, от уводните думи, вдъхновено, много точно и много лично написани от проф. Богдан Богданов, през разноречивите статии, по-тясно специализирани или по-широкообхватни, до последната страница, на която се намира едно стихотворение. Така че тази книга представя съвременните насоки на класическата филология у нас, но и надхвърля нейните граници. Тя е дар за Анна Николова, но и подарък за самите автори, ученици, колеги и приятели на юбилярката, заради възможността да засвидетелстваме наред с дълбокото си уважение и удоволствието от своето присъствие в една съграждана с нейни и наши усилия общност.

Виолета Герджикова

Cultura animi. Изследвания в чест на Анна Николова. Съставителство и редакция Виолета Герджикова и Елия Маринова. Издателство Изток-Запад, С., 2004, 385 с.