Важно изследване
В своето уникално историографско изследване на перипетиите на родния "Български оперетен театър в годините между двете световни войни" Румяна Каракостова реабилитира научно този жанр, който и умни хора успяват да нарекат лекомислен. Всъщност "театърът за лоши времена" от десетилетия ни предлага своята естетика на забавлението; а хронологията на нейните метаморфози тук се разкрива с въображение и дълбочина. Читателят е завъртян леко, умело, но безхитростно и с музикантска страст в приключенията на нашите оперетни герои: някои се помнят, някои съвсем са забравени. Чрез документите, вестникарските "изрезки", старите снимки, спомените се възстановява позапустялата романтика на скиталческия живот на първите, за които оперетата е нещо повече от "лекокрако и лекоглаво" занимание. Само събирането на този материал, без неговото подреждане и научно обосноваване е един подвиг!
Изследователската стойност на книгата положително ще бъде обект на специализирано разглеждане. Вестник "Култура" с удоволствие би го публикувал.

Ек. Д.