Честито!

Сега, когато забележителната учена и писателка Вера Мутафчиева, дъщеря на също толкова забележителния проф. Петър Мутафчиев, е действителен член на Българската академия на науките, уместно е да си припомним едни нейни думи, произнесени преди 10 години:
"Българската карма, види се, е безначална и безкрайна. Една от най-черните й страни, че тя упорито бие по достойнството на гражданина и специално на интелектуалеца. Допреди половин век БАН е била автономна, сама е определяла с кого да контактува и що за отношения да установява, кого да огласява по света и у нас за свой член. Тогава е бил непоклатим и авторитетът й. Но такова достойнство и независимост, изглежда, са нетърпими в български условия. (...) Факт е обаче, че върху фона на така честите разцепления и дублиране БАН запази целостта си. Види се, този феномен произтече от характера на труда ни, а и от обществените необходимости. Както не може да има две народни банки, две народни библиотеки, тъй и академията няма как да подели науката. Макар вътре в нея - в БАН - да съществуват противоречия, дори остри. Но това никога и не е било иначе; гладки, камо ли еднопосочни пътища в науката не са запомнени, самото изследователство предвижда конфликти." (В. "Демокрация", 10 октомври 1994.)
Изборът на Вера Мутафчиева за академик е чест за Българската академия на науките и препотвърждава широкото признание за несравнимите й заслуги към историческата наука и съвременната ни литература.
И въпреки че акад. Мутафчиева винаги е внушавала разбирането, че днешният човек не може да има пристрастия, сложният блясък на присъствието й в нашата култура продължава да ни увлича.

Култура


Бел.ред. За академици от квотата за дейци на изкуството бяха избрани още диригентът проф. Христо Недялков и режисьорът проф. Людмил Стайков.