Изборът на "Култура"


Пиер Бурдийо

Правилата на изкуството
Генезис и структура на литературното поле

Превод от френски Стоян Атанасов, Малинка Велинова, Александра Желева и Антоанета Робова

Издание на Дом на науките за човека и обществото в поредицата Актове под научното ръководство на Ивайло Знеполски
София, 2004
Цена 10 лева


Бел. ред. Повече за изданието - в следващ брой на "Култура".