Открито писмо
На 29 юли т. г. Общинският съвет на Димитровград се готви да гласува предложението на кмета на общината, в което се настоява за отдаването под наем на 1/3 от експозиционната площ на Художествената галерия "Петко Чурчулиев".
Това е прецедент за артистичния живот в страната.
Галерията е създадена през 1962 година като художествена сбирка, а от 1991 година получава статут на самостоятелен културен институт. Тя е най-малката в страната - в момента разполага с две зали с обща площ 152 кв.м. За сметка на това обаче се намира в самия център на града - и така през 1996 година се приватизира 1/4 от тогавашната й площ, независимо от обществените несъгласия!
Сега, през 2004-та, отново й се посяга - така че в резултат ще остане едва половината от пространството за експозиции! В останалата част, според предложението на кмета, ще се настани магазин за офис-оборудване!
Обществеността на града изрази многократно и енергично несъгласието си - в подписка на димитровградските художници, подкрепена от много граждани; в становищата, писмени и устни, на уредника на галерията и на главния експерт по културата; в организираната обществена дискусия; в разнообразни материали в местните медии.
Настояваме за категоричната и навременна намеса на институции и медии, за да се предотврати този неразумен акт, който ще се отрази с печалната си слава изключително негативно върху доброто лице на града ни и неговата артистична атмосфера!
Подкрепете ни!

Георги Стойнев,
Дан Тенев,
Димитър Беремски,
Надежда Стойнева,
Петър ПанчевБел. ред. Наистина е прецедент кмет на община да се отнася към общинската галерия с мисленето на гаражен търговец от началото на 90-те. Тоест да вижда в институцията само помещения, които може да отдава под наем. При това в случая става дума за галерия, която работи много активно по прякото си предназначение: попълва колекцията си с героични усилия и с всички възможни средства (не само с дарения, но и с програмата си "Имена на 90-те"), популяризира съвременното изкуство с изложби на актуалните тенденции в страната, организира стимулиращи художественото развитие форуми (през септември предстои третото издание на симпозиума "В собствен контекст"). И всичко това се осъществява в пространства, които вече са под "санитарния минимум" за градска галерия. Отнемането от него би означавало просто закриване на институцията в съвсем обозримо бъдеще. Ако кметът на Димитровград не разбира това, добре би било общинските съветници да му го обяснят...


К