Въпреки силната жега, налегнала София, на 7 юли залата на Централния военен клуб бе препълнена от граждани, желаещи да посетят премиера на нова книга, издадена в Република Македония. Това, което ги накара да преодолеят необикновените горещини и уличната бъркотия с преминаващия същия ден олимпийски огън, бяха усилията на организаторите от Атлантическия клуб в България и дружеството "Про Македония", но най-вече името на авторката: Доста Димовска е впечатляващ политик, който от раждането на македонската многопартийност през 1990 г. до днес непрекъснато и активно участва в създаването и обособяването на македонската държавна общност. Активист на опозиционната партия ВМРО-ДПМНЕ още от самото й основаване, неин заместник-председател от 1991 до 2002 г., след 1998 г. тя през различни периоди заема високи постове в новата държава: вицепремиер, министър на вътрешните работи, директор на разузнаването. Почитта, оказана на авторката от софийското гражданство, произтича от факта, че Димовска е почти единственият човек в Македония, който е последователен противник на подчиняващото обвързване със "северния съсед", общественик без "Б-комплекс" - смело сътрудничи с България без страх да бъде демонизирана от медиите и старите югоструктури, доказан добър политик в пълния смисъл на това определение; тя, въпреки заеманите солидни длъжности, е необвързана със скандали и съмнения за корупция и същевременно е привърженик на европейските и евроатлантическите ценности в поликата и в обществото.
Книгата "Македониjа - наjвисока убавина", която на 7 юли бе представена от дългогодишния бивш посланик на България в Македония Ангел Димитров, всъщност отговаря точно на интереса към Димовска - тя е продължение, илюстрация и свидетелство за жената-политик. В нея са събрани нейни парламентарни речи, интервюта и статии, допълнени с многочислени фотографии, информационни съобщения, вестникарски отзиви и специални политически портрети, посветени за нея. Тъй като почти всички текстове са вече публикувани или известни, внимателният съвременник едва ли би открил много нови неща в книгата. При все това, събраните и луксозно издадени в едно книжно тяло материали са достъпно и полезно градиво за бъдещия историк на политическите процеси в съвременна Македония, в които авторката взима толкова активно и позитивно участие. За следящите ежедневната политика в Македония след кризата и разцепленията във ВМРО-ДПМНЕ, след изключването на Доста Димовска през януари тази година остава открит въпросът дали тя ще превърне своето "Движение за евроатлантическа Македония" в политическа партия, а за нейните читатели - очакването за нейните истински политически мемоари и размишления за Македония.

Наум Кайчев


Доста Димовска. Македониjа - наjвисока убавина. Изд. Макавеj. Скопjе, 2004, 369 с.