Проф. д-р арх. Рашел Шалом Ангелова

24.01.1930 - 15.07.2004

Проф. Рашел Ангелова посвети целия си професионален живот на българското архитектурно наследство, тя бе един от стълбовете на дейността по неговото опазване и затова нейният принос за развитието на българската култура е изключителен. Тя е между членовете основатели на Международния съвет за паметниците на културата и забележителните места (ИКОМОС) и на неговия Български национален комитет.
Проф. Ангелова бе един от най-компетентните изследователи на българската и балканската народна архитектура, учен с над 50-годишна професионална и творческа дейност, с изключителна продуктивност и завидна международна репутация. За нея балканското културно наследство бе обща културна ценност, чиято уникална идентичност и разнообразие е формирана в непрекъснат процес на взаимодействия. Основател и дългогодишен председател на Международния научен комитет за народна архитектура към ИКОМОС, тя бе по-късно и негов пожизнен почетен председател.
Международният принос на проф. Ангелова в областта на културното наследство получи високо признание през 2003 г., когато тя бе избрана за почетен член на ИКОМОС от 14-та Генерална асамблея на организацията.
В една област, където понякога оценките се разминават, интересите се пресичат и мненията се конфронтират, проф. Ангелова умееше да разбира, убеждава и обединява с мъдрост, обективност и чистота. Затова тя имаше рядката привилегия да бъде не само уважавана, но и обичана. Тя ни остави книгите си и научните си последователи, но също и модел на истинско цивилизовано поведение към културното наследство.


Проф. Тодор Кръстев