Международният кинофестивал в Москва 2004

Реално минало,
фантастично настояще
,
Катерина Тарханова

Свои сред чужди,
чужди сред свои
,
Георги Дарахвелидзе