Новият дом на приложното изкуство


Изложбата "Приложно/ декоративно/ изящно" в НХГ постави много въпроси пред специалисти и публика. Публикуваме няколко мнения по темата като изразяваме готовност да предоставим място на всеки, който пожелае да изрази отношението си на страниците на "Култура".


Трудната биография на Музея за приложно изкуство,
Виолета Василчина

Попътни бележки,
Елисавета Мусакова
Не ми е все едно,
Здравко Мавродиев