До председателя на Народното събрание проф. Огнян Герджиков
До министър-председателя на Република България г-н Симеон Сакскобургготски
Копие: до всички медии

Декларация

От обществения комитет за възстановяване на законността и академизма в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас
Към всички държавни институции, отговорни за незаконното управление на държавния университет в Бургас


Повод за настоящата декларация са продължаващите беззакония в държавния университет повече от 5 години. Въпреки промяната на ЗВО, в университета се демонстрира цинично несъобразяване със закона и чувство за недосегаемост и безнаказаност от страна на бившия ректор Н. Д. Ралев (който понастоящем е първи заместник-ректор) и неговия екип.
Дни преди публикуване на промените в ЗВО и след като Окръжният съд - Бургас, го отстрани за незаконен трети мандат, Ралев организира избирането на своя заместник Д. Каменски за ректор, а той от своя страна предложи Ралев за първи заместник и съхрани целия му екип.
Изборът на Д. Каменски стана от незаконосъобразно конституирано Общо събрание, в което са включени повече от 40 преподаватели, незаконно назначени от Ралев (над 70 години и без конкурс).
Със свои три проверки и четири сигнала до Прокуратурата МОН констатира, че органите за управление в Университета са незаконосъобразни и това води "до значителни вредни последици".
Приети бяха промени в ЗВО, даващи по-големи правомощия на министъра своевременно до пресича груби закононарушения в държавните университети.
С писмо писмо - 474103 /04.02.2004 г. на Окръжната прокуратура - Бургас, информира Върховната касационна прокуратура, че срещу Николай Ралев са повдигнати и предявени обвинения за извършени от него престъпления по три члена от Наказателния кодекс, а именно: чл. 219 - за общи стопански престъпления; чл.282 - за престъпление по служба и чл. 311 - за документни престъпления.
Общественият комитет се обърна с четири молби до министъра на образованието и науката да изрази своята позиция относно незаконните органи за управление на държавния университет, но това все още не е направено. Това насърчава Д. Каменски и Н.Ралев да продължат беззаконията и да се саморазправят с всички, които искат законност в университета. Чрез манипулирани и незаконни избори на ръководни органи на факултети и катедри, те отстраняват всеки, който не мисли като тях. За ръководител катедри са избрани и назначени преподаватели, които отдавна са прехвърлили пенсионна възраст и съгласно ЗВО нямат право на основен трудов договор с университета.
Бездействието на държавните институции дава възможност нелегитимни органи за управление да продължат:
1.Да се разпореждат с бюджет около 8 милиона лв.
2.Да издават дипломи, за част от които има данни, че са незаконни.
3.Да се разпореждат с държавно имущество, което често се разхищава.
Уважеми господа,
Корупцията и престъпленията (според сигналите на министъра до прокуратурата) в държавния университет отдавна са надхвърлили поносимата граница.
Засегнати са човешките и конституционни права на преподаватели и студенти. Необходимо е министърът на образованието да изпълни своите задължения по закон.
На осн. чл.10 ал. 1 във връзка с чл. 10 ал. 2 от ЗВО и въз основа на направените проверки от МОН, съгласно заповеди -- РД-09-15 / 06.03.2002 год. и РД 09-844 / 15.10.2003 год., допълнена със Заповед - РД 09-863 / 23.10.2003 година, и съответно констатираните и отразени в становище - 97563 / 14.06.2002 година и доклад от 28.10.2003 год. нарушения при формиране състава на Общото събрание и от там на ЗВО, при вземане на решение за издигане кандидатурата на нов ректор на Университета, както и последващото бездействие за отстраняване на нередностите, и привеждане на органите за управление в съответствие със закона, съгласно писма -- 25200 / 14.06.2002 год. и 040814 / 23.09. 2003 год. И поради това, че взетите от некомпетентен колективен орган на управление на висше училище решения са нищожни и не произвеждат правни последици. И имайки предвид, че Общото събрание е с изтекъл мандат, считано от 26.03.2003 год. на осн. чл.24 ал 4 от ЗВО, е наложително министърът да назначи временно изпълняващ длъжността ректор, с основна задача да приведе органите за управление на държавния университет в съответствие със ЗВО и ЗНСНЗ.
Общественият комитет настоява отговорните институции за съблюдаване на законността в Република България незабавно да влязат в отговорните си правомощия и да предприемат категорични мерки за прекратяване на грубото беззаконие и престъпно управление на Университет "Проф. д-р А. Златаров" - Бургас.

Обществен комитет за възстановяване на законността и академизма в Университет Проф. д-р А. Златаров - Бургас, с председател проф. дтн А. Димов